Nguyễn Phương Anh

Viet Nam High IQ Society thành viên 564:

Họ tên: Nguyễn Phương Anh
Năm sinh : 1992
Nơi ở: Hải Phòng
Tốt nghiệp Khoa Tài Chính Quốc Tế tại trường đại học Ngoại Thương Hà Nội

Email: kimi_to_nai@yahoo.com

mensa iq test | mensa test