Nguyễn Thanh Bình

Viet Nam High IQ Society thành viên 505:

Họ tên: Nguyễn Thanh Bình
Ngày sinh: 11-7-1989
Địa chỉ: TX.Thủ Dầu Một, Bình Dương

Email: boy_codon117@yahoo.com

mensa iq test | mensa test