Trần Thảo Hương

Viet Nam High IQ Society thành viên 338:

*1.* Họ và tên: Trần Thảo Hương
*2.* Năm sinh: 1994
*3.* Nơi ở: Bắc Giang

Quan điểm về cuộc sống: Whatever you do, don't let it make you regret later
:) Nhưng... mọi thứ đều có 2 mặt ^^

Email: gra.flav.go@gmail.com

mensa iq test | mensa test