Đặng Thanh Tòng

Viet Nam High IQ Society thành viên 484:

1. Họ và tên: Đặng Thanh Tòng
2. Năm sinh: 1993
3. Nơi ở: TP.HCM
Sở thích: chơi game( các trò giải đố, trí tuệ), đọc truyện, internet,...
Quan điểm sống: luôn là chính mình.

Email: o0o70119o0o@yahoo.com.vn

mensa iq test | mensa test