Vĩnh Tín

Viet Nam High IQ Society thành viên 368:

1. Họ và tên: Vĩnh Tín
2. Năm sinh: 1984
3. Nơi ở: Biên Hòa Đồng Nai
Sở Thích: du lịch và ăn uống cùng người yêu và bạn bè.
Nhân viên IT công ty Sanyo SDV

Email: tinvinh2006@yahoo.com

mensa iq test | mensa test