Đặng Thanh Hòa

Viet Nam high IQ society thành viên 71:


Họ và tên: Đặng Thanh Hòa
Tuổi: 24 (1987)
Nơi ở: Quận 10, TP HCM
Email: thanhhoa1187@yahoo.com

mensa iq test | mensa test