Hoàng Ngọc Hưng

Viet Nam High IQ Society thành viên 498:

Họ và tên: Hoàng Ngọc Hưng.
Ngày sinh: 02/01/1994
Nơi ở: Đà Nẵng.
Sở thích: piano, guitar.
Quan điểm cuộc sống: Sống như một con rùa.

mensa iq test | mensa test