Nguyễn Tiến Độ

Viet Nam High IQ Society thành viên 501:

1. Họ và tên : Nguyễn Tiến Độ
2. Năm sinh: 1985
3. Nơi ở: Vĩnh Phúc

Email: tranduy1805@yahoo.com

mensa iq test | mensa test