Nguyễn Minh Thắng

Viet Nam High IQ Society thành viên 628:

Họ tên: Nguyễn Minh Thắng
Năm sinh : 1992
Nơi ở: Hà Đông, Hà Nội

Email: minh5893@gmail.com

mensa iq test | mensa test