Đồng Khắc Cường

Viet Nam High IQ Scoiety thành viên Sáng lập:

Tên: Dong Khac Cuong

Giới tính: Nam 

Địa chỉ: Hà Nội, Việt Nam

Một số kết quả trong IQ:

2009 - SLSE Form I - tác giả tiến sĩ tâm lý học Jonathan Wai (người Mỹ, sáng lập tổ chức IQ cao Quốc tế ISI-S society, một trong những nhà tâm lý học nghiên cứu về trí tuệ nổi tiếng với nhiều giải thưởng tham khảo thêm: tại Đây) - Lần gửi đầu tiên: 8 năm bài test xếp thứ 3 Thế Giới IQ 171

2009 - Mix 01, 02, 03 - tác giả tiến sĩ Stanislav Hatala (người Thụy Điển, tạo lập trang iqtest.sk) - Lần gửi đầu tiên: 7 năm bài test xếp  thứ 1 Thế Giới: (Điểm 59/60) IQ 175+

2009 - Cuộc thi trí tuệ toàn cầu - tổ chức bởi Cerebrals Society - tác giả tiến sĩ tâm lý học Xavier Jouve (người Pháp Link, sáng lập tổ chức IQ cao Quốc tế Cerebrals Society). Lần gửi đầu tiên: Điểm số 92/100 (đứng thứ nhất) LINK LINK 2 

2016 - Numerus Light - tác giả Ivan Ivec - giáo sư toán học, Ivan Ivec xếp hạng 16 người thông minh nhất thế giới theo Yahoo Link, sáng lập nhiều tổ chức IQ cao Quốc tế như Nano Society, Ultima Society, Grand Society.. Năm 2012 ông được tạp chí danh tiếng Business Insider chọn là người được đề cử ra 16 bài test tốt nhất dành cho thiên tài Link. Lần gửi đầu tiên: 6 năm bài test điểm số tối đa 30/30 đứng thứ nhất thế giới IQ trên 172,5 SD16 LINK LINK 2

2019 - Numerus- tác giả Ivan Ivec - giáo sư toán học, Ivan Ivec xếp hạng 16 người thông minh nhất thế giới theo Yahoo Link, sáng lập nhiều tổ chức IQ cao Quốc tế như Nano Society, Ultima Society, Grand Society, Universal Society, Real IQ Society, Intruellect Society.. Năm 2012 ông được tạp chí danh tiếng Business Insider chọn là người được đề cử ra 16 bài test tốt nhất dành cho thiên tài Link. Lần gửi đầu tiên: 14 năm bài test điểm số 29/30 đứng thứ nhất thế giới IQ 190+ SD15 LINK LINK 2

- Điểm số tối đa ở những bài test nổi tiếng khác như: Pictorial, TRI 52, Matrix B, numeric ..v.v.v. 

Thành viên của các tổ chức IQ cao Quốc tế:

Nano IQ society (IQ>190 SD15 tỷ lệ tối thiểu 1 trên 1 tỷ)

ESOTERIQ society (IQ>196 tỷ lệ tối thiểu 1 trên 1 tỷ)

HELLIQ high IQ society (IQ>164 tỷ lệ tối thiểu 1 trên 30 nghìn)

Grand IQ society (IQ>164 tỷ lệ tối thiểu 1 trên 30 nghìn)

Homo Society (IQ>164 ) (Chờ hoàn tất thủ tục) 

Sinapsa society (IQ>153) (Chờ hoàn tất thủ tục)

ISI-Society (IQ>151)

High IQ society (IQ>142)

Viet Nam high IQ society (IQ>142)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mensa iq test | mensa test