Lê Duy Đại

Viet Nam High IQ Society thành viên 328:

*1.* Họ và tên: Lê Duy Đại
*2.* Năm sinh: 1990
*3.* Nơi ở: Hồ Chí Minh
Ước mơ: vượt mặt các bạn có IQ cao Việt Nam

Email: heromanmax@gmail.com

mensa iq test | mensa test