Nguyễn Huy Hưng

Viet Nam High IQ Society thành viên 493:

*1.* Họ tênNguyễn Huy Hưng
*2.* Năm sinh: 1987
*3.* Nơi ở: Xã Báo Đáp, Huyên Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái
Là Kỹ sư điện Tử, có đam mê về bộ môn Vi điều khiển.

Email: hungdt1k3@gmail.com

mensa iq test | mensa test