Lương Khôi Nguyên

Viet Nam High IQ Society thành viên 620:

Họ tên: Lương Khôi Nguyên
Năm sinh : 1982
Nơi ở: Mai Xuân Thưởng - Nha Trang - Khánh Hòa

Email: khoinguyen1612@gmail.com

mensa iq test | mensa test