Nguyễn Triệu Hùng

Viet Nam High IQ Society thành viên 486:

*1.* Họ và tên: Nguyễn Triệu Hùng
*2.* Năm sinh:1992
*3.* Nơi ở: Đông Anh - Hà Nội
*4. Giới thiệu bản thân : *
- *Thích phức tạp hóa vấn đề đơn giản và đơn giản hóa vấn đề phức tạp*
- *Châm ngôn sống: Không có gì là không thể *
- *thường ngồi ngắm trăng trên mái nhà và tưởng tượng về vũ trụ*

Email: bjbo_4078@yahoo.com.au

mensa iq test | mensa test