Nguyễn Trọng Nhân

Viet Nam High IQ Society thành viên 485:

1. Họ và tên: Nguyễn Trọng Nhân
2. Năm sinh: 1996
3. Nơi ở: Ấp Bắc, khu phố 3, phường 10, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang
Sở thích: thể thao, tìm hiểu các lĩnh vực tự nhiên - khoa học, muốn trau dồi thêm kiến thức và IQ.
Quan điểm sống: Tôi đến - Tôi thấy - Tôi chinh phục.

Email: heartbreakers_lifetakers1027@yahoo.com

mensa iq test | mensa test