Nguyễn Quang Hưng

Viet Nam High IQ Society thành viên 635:

Họ tên: Nguyễn Quang Hưng
Năm sinh : 1992
Nơi ở: TPHCM
Tốt nghiệp đại học Ngoại Thương thành phố Hồ Chí Minh

Email: quanghung.ftu2@gmail.com

mensa iq test | mensa test