Nguyễn Trung Kiên

Viet Nam High IQ Society thành viên 360:

1. Họ và tên: Nguyễn Trung Kiên
2. Năm sinh: 1990
3. Nơi ở: Triều Khúc-Hà Nội

Email: saobang25_3@yahoo.com.vn

mensa iq test | mensa test