Nguyễn Đức Thuật

Viet Nam High IQ Society thành viên 418:

Họ tên: Nguyễn Đức Thuật
Năm sinh: 1991
Nơi ở: Diễn Ngọc - Diễn Châu - Nghệ An

Email: mr_cafeden@yahoo.com.vn

mensa iq test | mensa test