Lý Chí Cường

Viet Nam High IQ Society thành viên 488:

1. Họ và tên : Lý Chí Cường
2. Năm sinh: 1983
3. Nơi ở: Trịnh Đình Trọng , quận Tân Phú TPHCM

Email: robertlcc2302@yahoo.com

mensa iq test | mensa test