Đặng Hải Cường

Viet Nam high IQ society thành viên 88:


Họ và tên: Đặng Hải Cường.
Tuổi: 21 (22/12/1990).
Email : haicuongna90@yahoo.com
Giới thiệu bản thân: Sinh viên đại học Ngoại Thương Hà Nội.

mensa iq test | mensa test