Dương Ngọc Tú

Viet Nam High IQ Society thành viên 381:

*1.* Họ và tên : Dương Ngọc Tú
*2.* Năm sinh: 1992
*3.* Nơi ở : Sơn La

Email: ndsmile23@gmail.com

mensa iq test | mensa test