Trần Thị Kim Phương

Viet Nam High IQ Society thành viên 603:

Họ tên: Trần Thị Kim Phương
Năm sinh : 1990
Nơi ở: Tân Hoà Đông, P14, Q6, TPHCM

Email : kimphuongk35@gmail.com

mensa iq test | mensa test