Nguyễn Hữu Mạnh Đạt

Viet Nam high IQ society thành viên 69:


- Họ và tên : Nguyễn Hữu Mạnh Đạt
- Tuổi : 23 (1988)
- Nơi ở : Tân Nghĩa - Hàm Tân - Bình Thuận
- Email : datnhm@gmail.com

mensa iq test | mensa test