Nguyễn Duy Tiên

Viet Nam High IQ Society thành viên 466:

Họ tên: Nguyễn Duy Tiên
Năm sinh: 1989
Nơi ở: Thành phố Hồ Chí Minh

Email: nguyenduytien@email.com

mensa iq test | mensa test