Trần Minh Hải

Viet Nam High IQ Society thành viên 333:

Họ tên: Trần Minh Hải
Ngày sinh: 30/04/1983
Quê quán: Thừa Thiên Huế

Email: minhhai13579@gmail.com

mensa iq test | mensa test