Nguyễn Xuân Tráng

Viet Nam High IQ Society thành viên 34:

Họ và tên : Nguyễn Xuân Tráng
Tuổi : 22
Nơi ở : Từ Sơn - Bắc Ninh
Email: forever_1_love_0124@yahoo.com

mensa iq test | mensa test